All Singapore Stocks from SGX| DZHI - DZH International 
logo
List Stocks by: Volume
View by
Eastgate^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENVIRO-HUB^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.018 (20,000)High 0.00Chg0.00
Ask0.023 (20,000)Low 0.00Chg(%)0.00
ECS - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENGRO
Vol(K): 4.5
1.00
+0.035(+3.63%)
Bid0.965 (5,000)High 1.00Chg0.035
Ask1.01 (5,000)Low 1.00Chg(%)3.627
ELEC & ELTEK USD
Vol(K): 12
1.52
-0.01(-0.65%)
Bid1.52 (18,000)High 1.52Chg-0.01
Ask1.54 (10,000)Low 1.52Chg(%)-0.654
ELITE KSB
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EXCELPOINT - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EngKong
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Enporis
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
E3 Hldg
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EU YAN SANG - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Eagle
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00

*Stocks are 15mins delayed