All Singapore Stocks from SGX| DZHI - DZH International 
logo
List Stocks by: Volume
View by
Eastgate^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENVIRO-HUB^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.02 (180,000)High 0.00Chg0.00
Ask0.025 (45,300)Low 0.00Chg(%)0.00
ECS - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENGRO
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.93 (20,200)High 0.00Chg0.00
Ask0.96 (800)Low 0.00Chg(%)0.00
ELEC & ELTEK USD
Vol(K): 10
1.45
0.00(0.00%)
Bid1.44 (5,000)High 1.45Chg0.00
Ask1.45 (600)Low 1.45Chg(%)0.00
ELITE KSB
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EXCELPOINT - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EngKong
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Enporis
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
E3 Hldg
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EU YAN SANG - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Eagle
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00

*Stocks are 15mins delayed