All Singapore Stocks from SGX| DZHI - DZH International 
logo
List Stocks by: Volume
View by
Eastgate^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENVIRO-HUB^
Vol(K): 100.1
0.026
0.00(0.00%)
Bid0.021 (26,000)High 0.026Chg0.00
Ask0.026 (37,900)Low 0.022Chg(%)0.00
ECS - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENGRO
Vol(K): 27.4
0.88
-0.02(-2.22%)
Bid0.825 (3,000)High 0.88Chg-0.02
Ask0.88 (100)Low 0.88Chg(%)-2.222
ELEC & ELTEK USD
Vol(K): 24.7
1.37
0.00(0.00%)
Bid1.30 (20,000)High 1.37Chg0.00
Ask1.37 (2,300)Low 1.35Chg(%)0.00
ELITE KSB
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EXCELPOINT - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EngKong
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Enporis
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
E3 Hldg
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EU YAN SANG - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Eagle
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00

*Stocks are 15mins delayed