All Singapore Stocks from SGX| DZHI - DZH International 
logo
List Stocks by: Volume
View by
Eastgate^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENVIRO-HUB^
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.018 (88,000)High 0.00Chg0.00
Ask0.022 (20,000)Low 0.00Chg(%)0.00
ECS - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
ENGRO
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.985 (14,600)High 0.00Chg0.00
Ask1.04 (900)Low 0.00Chg(%)0.00
ELEC & ELTEK USD
Vol(K): 69
1.50
-0.01(-0.66%)
Bid1.50 (15,000)High 1.51Chg-0.01
Ask1.52 (15,000)Low 1.50Chg(%)-0.662
ELITE KSB
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EXCELPOINT - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EngKong
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Enporis
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
E3 Hldg
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
EU YAN SANG - DL
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00
Eagle
Vol(K): 0
0.00
0.00(0.00%)
Bid0.00 (0)High 0.00Chg0.00
Ask0.00 (0)Low 0.00Chg(%)0.00

*Stocks are 15mins delayed